Select Page

J-Coils sh.p.k

Kompania J-Coils sh.p.k, është krijuar për të ofruar eksperiencën e saj në fushën e prerjes , përpunimit të llamarinës, hekurit dhe celikut. Me një eksperiencë shumëvjecare e krijuar në treg, kompania prezanton shërbimet e saj në projektimin dhe zbatimin e konstruksioneve metalike të rënda dhe të lehta përmes një stafi të specializuar. J-Coils ofron zgjidhje të plotë teknike dhe të shërbimeve në fushën e prerjes dhe të përpunimit të llamarinës, kontrollin e procesit dhe shërbimin për industri të ndryshme.

Ne krijojmë Cilësi 

Për sa i përket kërkesës në treg J-Coils ka krijuar hapësira të konsiderueshme dhe është një ndër kompanitë më prestigjoze në Shqipëri në llojin e saj. Aktualisht J-Coils kooperon me makineritë e standardeve Europiane dhe me një staf të nivelit të lartë profesional, duke e bërë më të besueshëm dhe më tërheqës në treg. Kompania J-COILS shpk e regjistruar pranë QKR, me NIPT: L51608037P dhe vë në funksion aktivitetin “Përpunim Mekanik i Llamarinës” me vendodhje në rrugën e Aeroportit , Qaf Kashar-Rinas, Km 3, Fshatin Bërxullë, Njësia Administrative Bërxulle, Bashkia Vorë, Qarku Tiranë.

Linja e prerjes së llamarinës

Është një linjë e cila përdoret për prerjen e llamarinave me gjerësi të ndryshme.

Linja e profilimit

Është një linjë e cila prodhon profile të gjerësive, trashësive  të ndryshme.

Saldatricet

Shërbejnë për bashkimin e dy elementeve të ndarë.

Makineritë tona

Makineritë tona janë të një teknologjie të re dhe cilësore për të sjellë në treg shërbim dhe kualitet.

Objektivi kryesor i J-COILS është shërbimi me cilësi, precizitet dhe garanci klientëve të saj dhe realizimi i projekteve me rigorozitet sipas kërkesave të klientëve. Kompania J-COILS shpk ofron shërbimet e saj si më poshtë:

1. Linja e prerjes së llamarinës: Është një linjë e cila përdoret për prerjen e llamarinave me gjerësi të ndryshme duke qenë se do prodhohen profile të ndryshme. Lënda e parë (llamarina) e cila është element i riciklueshem nuk është prodhim i subjektit tonë.

2. Linja e profilimit: Është një linjë e cila prodhon profile të gjerësive, trashësive dhe formave të ndryshme.

3. Saldatricet: Shërbejnë për bashkimin e dy elementeve të ndarë.

4. Sharra shirit: Shërben për prerjen e elementeve metalikë sipas gjatësisë së kerkuar nga klienti duke qenë se profilet bëhen me gjatësi standarde. “Përpunimi Mekanik i Llamarinës”.

5. Sharra disk: Shërben për prerjen e paneleve të cilët nuk janë prodhim i subjektit “J-Coils”.

6. Tripanet: Shërbejnë për hapjen e vrimave në elementë të ndryshëm me një diameter D.

7. Puntatricet: Shërbejnë për bashkimin e dy llamarinave me nxehtësi.

8. Poliuretani: Është një lloj profili i cili për t`u bërë më solid (më i fortë) mbushet me një shkumë e cila ka dy komponente bazë (poliolio dhe isocenato) ku duke u bashkuar bëjnë një reaksion kimik dhe mbushin profilin.

9. Ambalazhues.

Video Punimet tona